Chính sách bảo hành

QUÝ KHÁCH HÀNG LƯU Ý : HÀNG ĐÃ XUẤT KHO CÔNG TY KHÔNG THU HỒI LẠI NẾU KHÔNG PHẢI LỖI DO CÔNG TY