cao-su-non-cach-am
03/10/2019 By admin 1

Báo giá CAO SU NON mới nhất

Hoàng Gia xin Báo giá CAO SU NON mới nhất để quý khách hàng được cập nhật tin về giá cao su non thuận tiện cho việc lập dự toán

Rộng (m) Dài (m) Dày (mm) ĐV Tính Đơn Giá (cuộn) Xuất xứ
1 10 10 cuộn 360,000 TQ
1.25 45 3 cuộn 1,100,000 VN
1.25 45 5 cuộn 1,500,000 VN
1.25 100 2 cuộn 1,100,000 VN
1.25 45 10 cuộn 2,500,000 VN
Báo giá cao su non